Mega Communications

MEGA TECH

Technika, prace badawcze i rozwój

W 1998 roku z nowo założoną firmie Mega Tech GmbH, filią firmy MEGA Communications GmbH zintegrowano dział technologiczny.

Mega Tech zatrudnia najbardziej doświadczonych niemieckich programistów systemu IVR i jest kompetentnym partnerem w dziedzinie Internetu oraz technologii medialnych.

Jako kuźnia technologii komunikacyjnych firma Mega Tech działa we wszystkich obszarach rozwoju ważnych dla grup przedsiębiorstw. Do nich zaliczają się w szczególności:

  • klasyczna komunikacja przewodowa
  • komunikacja pakietowa (VoIP)
  • komunikacja wizualna

Pobierz naszą ulotkę.